Sivustomme käyttää evästeitä jotta voimme parantaa käyttökokemukstasi. Lue lisää Yksityisyyskäytänteistämme
Ota yhteyttä

"itslearning on luonnollinen osa opetusta. Minun mielestäni se on korkein tunnustus, jonka sähköiselle järjestelmälle voi antaa"

Peter Blaschke
Blekingen teknillinen korkeakoulu

 

Monimuoto-opetus

Monimuoto-opetuksen ajatuksena on mahdollistaa saumaton oppimisprosessi koulussa, verkossa ja kotona. Yhdistämällä lähiopetus opiskeluun luokan ulkopuolella voidaan luoda yksilöiden tarpeita vastaavia oppimiskokemuksia.

Suomenkielinen Monimuotoinen luokkahuone julkaisumme:

FI_PDF_Blended_Classroom_web.pdf

Turvallinen verkkoympäristö

itslearningissä opetusmateriaali on oppilaan saatavilla turvallisessa ympäristössä, yhdellä sisäänkirjautumisella.

Keskustelupalsta verkossa

Mahdollistaa oppilaiden yhteistyön koulun ulkopuolellakin.

Blogit ja ePortfolio

Blogien ja ePortfolioiden avulla oppilas voi reflektoida omaa oppimistaan ja näyttää omaa edistymistään.

Pääsy aineistoon milloin ja missä tahansa

Kaikki aineisto on oppilaiden saatavilla yhdessä paikassa.

Vahvistaa kodin ja koulun välistä sidettä

itslearningin vanhempien portaalin avulla varmistetaan, että vanhemmat pysyvät ajan tasalla oppilaan edistymisestä, tulevista tehtävistä ja luokkaa koskevista tiedoista. Yhdellä sisäänkirjautumisella vanhemmat näkevät lapsiaan koskevat tiedot ja voivat viestiä opettajien kanssa varmistaakseen oppilaan edistymisen.

Lisää opettajien tuottavuutta

itslearning-järjestelmässä opettajat voivat luoda kurssimalleja, joita voidaan jakaa muille opettajille ja siten säästää oppituntien suunnitteluun käytettävää aikaa. Oppilasarvioinnit voidaan integroida muihin tietojärjestelmiin toiminnan tehostamiseksi.

Lisää aikaa vuorovaikutukseen oppilaiden kanssa

Mahdollisuus tutustua opiskeltaviin sisältöihin etukäteen ja oppimisen ohjausjärjestelmän hyödyntäminen oppimisprosessissa auttaa saamaan lisää aikaa henkilökohtaiseen ohjaukseen ja palautteenantoon. Opettaja voi lisätä itslearning-järjestelmään monipuolisia tehtäviä, kyselyitä ja äänestyksiä, jotka lisäävät oppijoiden aktiivisuutta.

Tulevaisuuden oppiminen

itslearning helpottaa oppimista ja kannustaa luovuuteen, sillä sen avulla oppilaat voivat kehittää digitaalisia tehtäviä, kyselyitä ja jopa kokeita. Ryhmät, viestitoiminnot ja videot helpottavat viestintää ja yhteistyötä. Monipuoliset viestintä- ja yhteistyövälineet auttavat kehittämään 21. vuosisadalla tarvitsemia taitoja kuten viestintää, yhteistyötä, kriittistä ajattelua ja luovuutta.


Resurssit Video Ota yhteyttä