Sivustomme käyttää evästeitä jotta voimme parantaa käyttökokemukstasi. Lue lisää Yksityisyyskäytänteistämme
Ota yhteyttä

”Tietokone ei olisi tehokas ilman oppimisympäristöä. Kahden työkalun yhdistäminen tuo merkittäviä synergiaetuja.”

Cecilia Hellgren,
koordinattori, De laGardiegymnasiet

Eriyttämisen tavoitteena on antaa oppilaalle mahdollisuus kehittää tietojaan ja taitojaan kunkin yksilölliset tarpeet huomioon ottaen. Hyvä oppimisen ohjausjärjestelmä tukee oppijan kykyä ottaa vastuuta omasta oppimisestaan ja antaa tukea muille oppijoille.

Uusi yksilöllisen arvioinnin kulttuuri

Parantaakseen palautteenantoa opettajalta oppilaalle monet koulut kehittävät arviointimenetelmiään. Tutkimusten mukaan oppilaat kuitenkin omaksuvat vain murto-osan saamastaan palautteesta. Siksi on tärkeää, että sinä autat oppilaita ymmärtämään:

  • miten oppilaat ovat edistyneet
  • mikä on jokaisen oppitunnin tavoite
  • mitä oppilaan on tehtävä saavuttaakseen oppimistavoitteet.

 

Mitä opetuksen eriyttäminen on?

Opetuksen eriyttämisessä on kyse siitä, että jokaisen oppilaan yksilöllisiin tarpeisiin vastataan muun muassa yksilöllisen ja henkilökohtaisen opetuksen avulla. Opetuksen toteutus vaihtelee, mutta siinä huomioidaan aina oppilaan lähtökohdat ja kyvyt.

Oppiminen avainasemassa

Oppimisen kannalta ratkaisevaa on oppijan aktiivinen toiminta. On tärkeää, että opettajat, oppilaitosjohto ja vanhemmat tukevat oppilaiden omaa aktiivisuutta ja vastuun ottamista omasta oppimisestaan. Opettajan rooli on tällöin tukea oppilaiden kehitystä ja aktivoida kaikkia oppilaita osallistumaan.

Resurssit Video Ota yhteyttä