Sivustomme käyttää evästeitä jotta voimme parantaa käyttökokemukstasi. Lue lisää Yksityisyyskäytänteistämme

”Nykypäivän pedagogiikassa on välttämätöntä hyödyntää digitaalitekniikkaa.”

De la Gardiegymnasietin tärkeimpiä tehtäviä on valmistaa oppilaita tulevaisuuden työmarkkinoille opettamalla oppilaille digitaitoja. Koulun on myös kannustettava ja innostettava oppimaan uutta.

Vuonna 2010 kaikki koulun oppilaat saivat kannettavan tietokoneen. Samassa yhteydessä koulussa otettiin käyttöön itslearning. ”Tietokone ei olisi tehokas ilman oppimisen ohjausjärjestelmää. Kahden työkalun yhdistäminen tuo merkittäviä synergiaetuja,”kertoo De la Gardiegymnasietissa toimintakoordinaattorina työskentelevä Cecilia Hellgren. Nykyään tietokoneet ja itslearning ovat ahkerassa käytössä koulussa.

Arviointi itslearningissä

Gun Wallborg työskentelee ammattiaineiden opettajana ravintola- ja elintarvikealan koulutusohjelmassa. Hän on yksi koulun kuudesta opettajasta, jotka antavat tieto- ja viestintäteknistä vertaistukea kollegoille. Gunin mukaan opettajat käyttävät itslearningiä viestintään, suunnitteluun, materiaalin lisäämiseen sekä kyselyjen, tehtävien ja kokeiden luomiseen. ”itslearning on hyödyllinen arvosanoja antaessa.  Kaikki näkevät saman sisällön kaikkien aineiden osalta – niin aineenopettajat, mentorit kuin oppilaat. Se helpottaa arviointia huomattavasti!”

Koulun tiedotuskanava

itslearningin käyttöönotto helpotti viestintää oppilaille. Aiemmin käytössä oli koulun oma sähköposti, jota oppilaat eivät kuitenkaan seuranneet aktiivisesti.

Kehittyminen edellyttää uusia opetusmenetelmiä

itslearning on nostanut koulun digiosaamisen uudelle tasolle. ”Uskon, että koulu kohtaa nyt pitkän aikavälin suurimman kehitysaskeleen. Pedagogiikkaa on mukautettava digitaalisten välineiden mukaan. Kohtalo sanelee, säilyykö oppilaiden kiinnostus oppimista kohtaan ja kokevatko he, että koulu kannustaa heitä oleellisilla alueilla”, Cecilia toteaa.


Lataa PDF

Lisää menestystarinoita

Lue, kuinka Växjö Fria Gymnasium hyödyntää itslearning-oppimisympäristöä opetuksessa.

Resurssit Video Ota yhteyttä